Kvalité & Miljö

Syftet med Fönster & Fasadkonsults miljösystem är att säkerhetsställa att lagstadgade miljökrav uppfylls. Vidare skall vi med hjälp av miljösystemet förutse projektets miljöpåverkan så tidigt som möjligt och därmed medverka till att minimera denna. Slutligen skall vi säkerhetsställa att beställaren, myndigheter och kringboende informeras i erforderlig omfattning.
Följande skall betraktas som Fönster & Fasadkonsults miljömanual.

Vår kvalitetsplan | Vår miljöplan

Adress

Eriksdalsvägen 10
865 91 Alnö

Telefon

070-399 24 14