Fönster & Fasadkonsult

Vi hittar rätt fönsterlösning åt er!
ProdukterKontakt

Vi hittar rätt
fönsterlösning åt er!

Fönster och Fasadkonsult AB grundades 1989. Företaget är baserat i Sundsvall och har till största delen varit verksam på den norrländska marknaden. Med åren har företaget expanderat och har nu representanter över hela landet.

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden underhållsfria fönsterlösningar av högsta kvalitet. Vi använder oss bara av originalprodukter från Tyska Schüco och Svenska Prefond. Vi har stor kunskap och erfarenhet av att hitta bästa lösningen oavsett om det gäller renovering eller utbyte av fönster eller fönsterdörrar. Genom såväl totalentreprenad avseende fönster, som underleverantör i större ombyggnationer, har vi gjort oss till det ledande företaget inom fönsterrenovering i Norrland.

Byggvarubedömningen (Branschens system för miljöbedömning av byggvaror) har godkänt våra Schüco kompositfönster och dörrar.

Adress

Eriksdalsvägen 10
865 91 Alnö

Telefon

070-399 24 14