Produkter

Kompositfönster

Vi levererar fönster och fönsterdörrar i komposit av högsta kvalitet, tillverkade av BE-Bauelemente i Tyskland. Samtliga produkter har Schücos originalprofiler, som tillhör marknadens bästa. Den höga kvaliten gör att tillverkaren lämnar 20 års garanti på hela konstruktionen (glas, beslag och profiler).

Vi erbjuder även Schweikers vackra utåtgående fönster och fönsterdörrar i komposit. Fönstren påminner om våra svenska traditionella fönster med bla mittstolpe. Även dessa är tillverkade i Tyskland.

Kompositfönstren står emot väder utan att förändras i utseende och är helt underhållsfria. Genom ett lågt U-värde, mellan 0,78-1,3 på hela konstruktionen, är våra fönster mycket energisnåla. Våra fönster är helt återvinningsbara och miljövänliga.

Om ni så önskar tar vi helhetsansvar för byte av Era fönster, från måttagning till montering och slutbesiktning.

Statens Provningsanstalt har genomfört ett test som visar hur ett kompositfönster står sig över tiden och vilken påverkan användning och klimat har på fönstren. Testet visar att kompositfönster klarar sig betydligt bättre än vanliga träaluminiumfönster efter att ha suttit monterade ett antal år.

Fönsterrenovering

Är dina fönster i behov av målning? Vi kan erbjuda flera alternativ som gör det mer ekonomiskt och dessutom gör fönstret underhållsfritt under en lång tidsperiod.

Vår leverantör av system för fönsterrenoveringar, Prefond AB, har i mer än 20 år tillverkat produkter för renovering av installerade träfönster. Under denna tid har vi levererat beklädnadsprofiler till 10 000-tals fönster, många har också försetts med Prefond ytterbåge i underhållsfri aluminium.

Vårt åtagande innebär ett totalansvar. Vi medverkar ofta redan vid projektering med förslag till bästa lösning. Prefond tillverkar i egen verkstad och vi ansvarar också själva för montaget med specialutbildad personal.

En fönsterrenovering innebär inte bara att fönstrets utsida blir underhållsfri, den kan också resultera i bättre rumskomfort, lägre energiförbrukning och bättre dämpning av trafikbuller.

I vårt åtagande ingår kontroll av hela fönstrets funktion för att utreda behov av ev. andra förbättringsåtgärder.

Aluminiumfönster

Vi säljer aluminiumfönster och dörrar från BE Bauelemente med Schüco originaldelar.

Trä- och Trä/aluminiumfönster

 Vi tar fram trä- och aluminiumfönster enligt önskemål.

Adress

Eriksdalsvägen 10
865 91 Alnö

Telefon

070-399 24 14